Usmeni ispiti kod profesora Zorana Petrovića će, umesto u četvrtak 10.09.2015. u 12h, biti održani u utorak 15.09.2015. u 10h.

Termini za polaganje kolokvijuma i pismenog dela ispita ostaju nepromenjeni.