Konsultacije kod prof. Filipa Đokovica planirane za ponedeljak 24. 10. održaće se u utorak, 25.10.2016.

Konsultacije kod asistenta Katarina Plećić MA planirane za ponedeljak 21.12. u 11h, pomeraju se za dan kasnije i biće održane u utorak 22.12. od 16-18h.