Obaveštavaju se studenti da su termini ispita kod doc. dr Dragana Obradovića promenjeni u rasporedu septembarskog ispitnog roka, i to termini sledećih ispita:

 

II godina

Prekršajno pravo Dr Dragan Obradović 07.09.2016. u 16:30h
Krivično pravo Dr Dragan Obradović 07.09.2016. u 18h

 

III godina

Krivično-procesno pravo Dr Dragan Obradović 07.09.2016. u 18h
Kriminologija s penologijom Dr Dragan Obradović 07.09.2016. u 16:30h