Priprema za II kolokvijum odžaće se u ponedeljak 18.01.2016 u terminu kada je zakazan kolokvijum po rasporedu. Drugi kolokvijum će se rdaiti u terminu ispita 20.01.2016. u 11 sati.