Departman za međunarodnu saradnju Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta Singidunum daje doprinos naporima fakulteta da svojim studentima obezbedi prilike za sticanje iskustva i prilika da obogate ne samo svoj studentski život, već i izglede za zaposlenje nakon studija, pa čak i tokom njih, i to kroz mogućnosti akademske mobilnosti. Akademska mobilnost predstavlja jednu komponentu u razvoju preduzetničkog duha studenata i akademske zajednice koji neguje Poslovni fakultet. Sticanje iskustva, razmena znanja i dobre prakse, saradnja i zajednički rad, umrežavanje, sticanje uvida u različite kulture i tradicije, ali i međunarodnih/evropskih sertifikata i predviđenih aspekata diplome, povećanje zapošljivosti i konkurentnost pri nalaženju posla predstavljaju samo neke mogućnosti koje akademska mobilnost pruža.

Poslovni fakultet Valjevo ima zadovoljstvo da najavi da kroz ugovore o saradnji sa univerzitetima u Sloveniji i Nemačkoj njegovi studenti imaju mogućnost da kroz program Erasmus+ provedu semestar ili više na ovim partnerskim univerzitetima i dalje studirajući na svojim odabranim studijskim programima već od predstojeće akademske godine. Tokom semestra će na nekom od dogovorenih stranih jezika, pohađati i polagati predmete iz svojih studijskih programa pri čemu su ocene priznate na matičnom fakultetu. Isto važi i za inostrane studente koji svoje semestre budu provodili sa svojim kolegama na Poslovnom fakultetu Valjevo. Erazmus+ program omogućava besplatne studije tokom jednog ili više semestara uz pokriće troškova života u gradu u kojem se nalazi univerzitet na kojem su tokom perioda razmene. Ovakvu priliku će imati svake godine imati 15 studenata Poslovnog fakulteta u toku trajanja ovog programa mobilnosti.

Erasmus+ je program Evropske unije koji je namenjen finansiranju projekata, partnerstava, događaja i mobilnosti u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta za period 2014-2020. godine.