PPM

 

Šta je PPM – Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina?
Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina se na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu organizuje od letnjeg semestra 2014/2015. školske godine. Program podrazumeva obuku iz navedenih oblasti za one predavače koji u toku studija nisu slušali i polagali te predmete, a žele da rade u prosveti. Kroz dosadašnje cikluse obuke do sada je prošlo više od 300 polaznika iz cele Srbije.

 

Kome je PPM namenjen?
Program je namenjen svim zainteresovanim nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, kao i budućim nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

 

Šta je ishod programa?
Polaznici ostvaruju ukupno 30 ESPB bodova, kao i dodatnih 6 bodova prakse u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, koji prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije predstavljaju uslov za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.

Pored Valjeva, postoji mogućnost organizovanja polaganja u Beogradu ili samoj instituciji u kojoj postoji veći broj zainteresovanih polaznika.

 

Koje predmete polažem u okviru programa?
Programe sprovode sertifikovani stručni pedagozi, psiholozi i metodičari. Pregled predmeta koji se polažu:

Redni broj
Naziv predmeta
ESPB

1.

Pedagogija sa didaktikom

8

2.

Pedagoška psihologija

6

3.

Razvojna psihologija

7

4.

Metodika nastave

9

5.

Praksa u ustanovi

6

 

Kada mogu da se upišem?
Obuka traje 10 nedelja nakon kojih se organizuje ispit.

Tekući ciklus obuke počeo je 13. marta 2024.

Naredni ciklus obuke realizovaće se od 22. maja 2024.
Zbog letnjeg raspusta, ovaj ciklus se održava u dva dela:
Prvih šest nedelja: 22.05. do 03.07.2024.
Preostale četiri nedelje: 03.09. do 02.10.2024. godine.


Rok za prijavu na naredni ciklus obuke je 17. maja 2024.

Za studente master studija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija obuka je besplatna.

 

Šta kažu instruktori?

„Edukacija traje deset nedelja, nakon čega se organizuje polaganje ispita. Nastavu izvode profesori i saradnici našeg fakulteta, stručnjaci za određene oblasti. Obrada pojedinih predmeta se izvodi online putem platforme Moodle, a svu tehničku, organizacijsku i stručnu podršku polaznici mogu dobiti i direktno od profesora i putem mejla ili telefona“ – kaže koordinator ove obuke, profesorka nemačkog jezika Sonja Urošević, teacher trainer za metodiku stranog jezika. sonja-thumb

Kakva su iskustva polaznika?

„Oblici rada koji su primenjeni na online-platformi su za mene predstavljali novinu s obzirom na on-line i web komunikaciju. Veoma mi se dopada ovakav vid učenja jer omogućava veću slobodu u racionalnom korišćenju vremena i omogućava više samostalnog istraživačkog rada. Posebno mi se svidela Metodika nastave – pisanje priprema za čas sa jasno razjašnjenim elementima svake dobre pripreme, kao i pisanje Scenarija za čas.“ – Milorad Cvetković, nastavnik građevinske grupe predmeta, Srednja Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković“ Beograd.

„Pohađanje ovog programa pomoglo mi je da lakše obavljam posao i bolje se pripremim za čas. Celokupna organizacija kursa bila je odlično osmišljena i sprovedena, teme veoma dobro obrađene i pripremljene kroz PPT prezentacije. U okviru edukacije posebno mi se svideo rad na forumu.“ – Biljana Perić, nastavnik ekonomske grupe predmeta.

„Program mi je pomogao da unapredim svoju nastavu i uvedem nove metode i oblike rada. Kroz diskusiju na forumu imao sam priliku da vidim razmišljanja i iskustva iskusnijih kolega koja će mi biti od koristi.“ – Marko Pajić, Poljoprivredna škola „Valjevo“.

„Polaznici se ohrabruju da iznesu svoje mišljenje. Program mi je pomogao da bolje shvatim ponašanje učenika i da se profesionalno usavršim.“ – Suzana Balaban.

„PPM  obuku sam pohađala u terminu januar-mart 2018. godine. Jako sam zadovoljna materijom, materijalima i profesorkama, koje su bile tu za šta god da je trebalo, svakom su iznosile svoje mišljenje, svidela mi se ta komunikacija- redovna, brza i temeljna.

Što se tiče ispita, možda je previše sva četiri od jednom polagati, ali nije nemoguće. Ja sam prvi put položila tri, a  drugi put još jedan koji je ostao. Ne mislim da je teško, ali to je ozbiljnija materija i meni treba više vremena.

Što se tiče polaganja ispita za licencu, nije lako zaista. Ispit sam polagala u decembru 2018. godine. Mislim da treba više vremena, da se mora raspitati o školi, ili otići tamo, stupiti u kontakt sa profesorom u toj školi koji vam može pružiti vrlo važne informacije, videti opremljenost škole i prilagoditi se tome, plus na sve to čitati zakone i pedagoške situacije. Promenila sam više varijanti časa, bilo mi je teško da osmislim čas, čas vežbi, i da taj čas bude aktivan, da deca budu aktivna ceo čas i  da učestvuju apsolutno u svemu. Ja sam to uspela uz pomoć profesorki PPM obuke. Zaista su mi mnogo pomogle, malo sam se plašila da deci dam toliku slobodu, deci koju ne poznajem. Međutim, profesorke su me ohrabrile i hvala im na tome. Čas je prošao u najboljem mogućem redu, deca su bila oduševljena, komisija je bila oduševljena. Čestitali su mi, rekli su da je ovo najbolji čas u poslednje četiri godine i još puno lepih reči. Čas je u prvom planu, zakoni i situacije se polažu uz opušteni razgovor, bar je tako sa nama bio slučaj. Hvala na svemu!“  – Jelena Jovetić, Tehnička škola „Nikola Tesla“ Kostolac, nastavnik elektro grupe predmeta.

 

Za sve informacije i prijavu, molimo Vas popunite onlajn prijavu i potrudićemo se da Vam odgovorimo što pre. Takođe, možete nas kontaktirati mejlom na surosevic@singidunum.ac.rs ili telefonom na 014/292-610.