U okviru projekta Stručno usavršavanje javnih tužilaca i saobraćajne policije u vršenju uviđaja saobraćajnih nezgoda, nosioci obuke izdali su Priručnik „Uviđaj saobraćajnih nezgoda za javne tužioce i saobraćajnu policiju“.

Nakon završene prve faze obuke, u periodu od novembra 2015. do maja 2018. godine, u organizaciji Pravosudne akademije – državne institucije zadužene za obrazovanje kadrova u pravosuđu, ali i policiji odnosno advokaturi, obuku je prošlo više od 400 javnih tužilaca, sudija i preko 150 pripadnika saobraćajne policije sa cele teritorije Republike Srbije.

Nosioci obuke koji su i koautori ovog Priručnika bili su prof.dr Krsto Lipovac i prof.dr Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doc.dr Miladin Nešić sa Kriminalističko policijske akademije u Beogradu i profesor našeg Fakulteta doc.dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

sudija Dragan Obradović, Bezbednosni aspekti migrantske krize 2017 Valjevo Dragan Obradović

Svako od koautora je u skladu sa svojim domenom rada u okviru institucija u kojima su zaposleni uradio jedan deo u Priručnika. Profesor Lipovac realizovao je oblast Uviđaj saobraćajnih nezgoda, profesor Vujanić oblast Praktični problemi u vršenju uviđaja saobraćajnih nezgoda (sa aspekta veštačenja), docent Nešić oblast Saobraćajna trasologija, a docent Obradović realizovao je oblast Propusti službenih lica prilikom vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda – specifičnosti uviđaja u slučaju saobraćajnih nezgoda.

Priručnik se sastoji iz 124 strane, a za izdavača je odabrano IP Glosarijum iz Beograda. Ovaj priručnik predstavlja važan edukativni materijal i namenjen je svim polaznicima prve faze obuke, koje očekuje nastavak iste.

Dragan Obradović, smanjena