Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Principi ishrane i rekreacije koji je rađen 28.4.2016. godine se nalaze na stranici predmeta .

Napomena:

  • Studenti koji nisu položili prvi kolokvijum radiće ispravku u terminu drugog kolokvijuma.
  • Studenti koji su uslovno položili (11-16.5 poena) mogu da dopune do 17 poena pisanjem na temu „Osnovne osobine ugljenih hidrata, masti i belančevina“.
  • Studenti koji imaju manje od 11 poena treba da rade ponovo test.