Polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu školske 2022/2023 za sve studijske programe trajaće od 10. juna do 1. jula 2022. godine.
Upis kandidata koji su položili prijemni ispit trajaće od 11. do 15. jula 2022. godine.