U četvrtak, 17. novembra 2016. godine u 17 časova održaće se svečani prijem studenata master akademskih studija.
Studenti će biti upoznati sa načinom realizacije nastave, modulima i izbornim opcijama u okviru modula.
Nakon svečanog prijema, od 18:00 do 19:45 h, biće održana i prva predavanja iz predmeta Metodologija društvenih istraživanja, obaveznog predmeta za studente svih modula.