Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) „Prijava komunalnih problema građana Valjeva“

Studijska praksa

Autor Studenti: Dragan Jakovljević, Miloš Pakević
Mentor Dr Biljana Tešić
Cilj istraživanja U skladu sa tendencijom jačanja i unapređenja kvaliteta i efikasnosti  servisa elektronske uprave na lokalnom nivou,  sprovedeno je istraživanje u oblasti komunalnih usluga grada Valjeva. Putem on-line ankete građani Valjeva su izneli svoje mišljenje o komunalnim problemima sa kojima se susreću. Anketa je bila fokusirana na vrste komunalnih problema, način prijave, brzinu odgovora, efikasnost u rešavanju problema i slično.

Na osnovu dobijenih rezultata ankete, koji ukazuju na potrebu uvođenja integrisanog sistema koji objedinjuje rad svih javnih preduzeća u gradu, cilj istraživanja je implementacija Web aplikacije koja omogućava reašavanje komunalnih problema i zahteva građana.

Korisnički deo aplikacije omogućava građanima da iz padajućeg menija izaberu problem, unesu svoje podatke i kontakt a mogu ostati i anonimni.  Detaljnije o problemu mogu napisati u tekstualnoj formi ili priložiti fotografiju.

Aplikacija ima za cilj, da u Web okruženju, na nov, moderan i funkcionalan način, lakše, brže i efikasnije rešava svakodnevne probleme građana Valjeva i prigradskih naselja, tako što će građani imati mogućnost da prijave probleme u vezi kvarova na vodovodu, probleme sa uličnom rasvetom, gradskim zelenilom, grejanjem, čistoćom, držanjem domaćih životinja, parking servisom i slično. Istovremeno služi  efikasnijem funkcionisanju lokalne samouprave i uspostavljanju njene saradnje sa javnim preduzećima, kao i bolje saradnje na relaciji lokalna samouprava – građani.

Urađena Web alikacija biće postavljena na sajt Grada Valjeva.