U prostorijama Poslovnog fakulteta 30. septembra održana je prezentacija i obuka za korišćenje softverskog sistema „Katarza“ čija je svrha pravljenje registra ekoloških zagađivača na području Kolubarskog okruga.

!cid_ii_1503cd2d3af29fe8

Ovaj softver je razvijen na Poslovnom fakultetu Valjevo za potrebe Uprave grada Valjeva. U njegovoj izradi je učestvovala grupa profesora, saradnika i studenata Fakulteta. U potpusnosti je napravljen u skladu sa „Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka“ donetog od strane Ministarstva životne sredine.

!cid_ii_1503cd499b9824ac

Prezentaciji softvera i obuci za njegovo korišćenje prisustvovali su zaposleni Opštinske uprave, Zavoda za javno zdravlje, kao i predstavnici 19 firmi kao što su Gorenje, Valy, Austrotherm, Bosis, Valjevska pivara, Erozija, FSH Unip, Metva, Urban Technics, Metalprom itd.

!cid_ii_1503cd58436f921f