Preuzimanje udžbenika za letnji semestar biće vršeno u kancelariji K23, od 09 do 16 časova.