Nastava iz predmeta Preduzetništvo u zdravstvu će se održati u subotu 14.04. u  terminu od 12.00-14.00 časova u S34.