Dana 24.10.2018. godine od 10 do 14 sati u prostorijama PKS u Valjevu, Karađorđeva 64 (zgrada Grada Valjeva) u sali na I spratu održaće se edukativna radionica na temu „Predstavljanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika“. Predavači su g. Dušan Vučković, pom. ministra privrede, gđa Jelica Trninić Šišović, šef odseka i gđa Sandra Tasić, samostalni savetnik u Sektoru za privredna društva i privredne registre.

Prisustvo će se vrednovati kao prisustvo vežbama.

Vežbe neće biti održavane 25.10.2018. godine.