U petak 25.12.2015. godine u Ekonomsko trgovinskoj školi u Šapcu, održano je predavanje na temu “Forenzičko računovodstvo”.

1

Maturantima, profesorima i ostalim zainterosovanim učenicima predstavljena su znanja i veštine koje studenti na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum savladavaju u okviru ovog nastavnog predmeta.

2

3