U sredu, 10. aprila 2024., u 16 časova u velikom amfiteatru Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum biće održano predavanje na temu Primena psihodrame u poboljšanju kvaliteta života.

Gostujuće predavanje i razgovore na temu psihodrame u okviru Departmana za psihologiju održaće prof. dr Jasna Veljković, redovna profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu na Departmanu za socijalnu politiku i socijalni rad.

Psihodrama je grupni akcioni psihoterapijski metod u kojem se  događaji iz realnog ili fantazmatskog života osobe ne prepričavaju već se odigravaju scenski na psihodramskoj sceni. Glavni moto psihodrame je – Nemoj da mi pričaš to, uradi to, pokaži to.

psihodrama

Tvorac psihodrame, sociodrame i sociometrije  bio je austrijski psihijatar J.L. Moreno. Njegovi naslednici usavršili su psihodramu, tako da je ona jedna od vodećih metoda grupnog rada, poslednjih stotinu godina. Primenjuje se u nekliničke kao i kliničke svrhe, kao što je i pre svega indikovana njena primena u radu sa opštom populacijom u cilju poboljšanju kvaliteta življenja.

Njena primena ima za cij poboljšanje spontanosti, širenje repertoara uloga, ostvarivanje boljeg kontaka kako sa samim sobom tako i sa drugima. Takođe je rasprostranjena njena primena u edukativne svrhe u prosvetnim institucijama: na fakultetima, u srednjim i osnovnim školama, ali i vrtićima i predškoslkim ustanovama.

O predavaču

  • Redovna profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Departman za socijalnu politiku i socijalni rad, Univerzitet u Beogradu;
  • Redovna profesorka Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Departman za Psihologiju, Univerzitet Crne Gore;
  • Evropski sertifikat za Psihoterapiju (2002);
  • Trener, supervizor i terapeut psihodrame;
  • autor/koautor pet štampanih knjiga iz oblasti psihodrame;
  • član FEPTA (Federacije evropskih trening asocijacija psihodrame);
  • član IAGP-a (Internacionalne Asocijacije Grupne Psihoterapije);
  • član EAP-a (Evropske Asocijacije za Psihoterapiju)
Prof. dr Jasna Veljković