Peto (vanredno) predavanje iz Pravne teorije održaće se u četvrtak, 24. novembra, u 9h (učionica 38).