Vanredno predavanje iz Pravne teorije održaće se u četvrtak, 23. novembra u 12.30 sati, učionica 13.

Prvi kolokvijum iz Pravne teorije održaće se u četvrtak, 30. novembra, u 16.00 sati, učionica 13.

Materijal za pripremu kolokvijuma postavljen je na stranicu predmeta.