Predavanje iz predmeta Pravna teorija (nadoknada za 5. januar 2016) održaće se u subotu 14. novembra od 9,00 – 12,30 časova u učionici 41. Odmah posle predavanja je termin predviđen za konsultacije. Molim zaposlene studente da iskoriste priliku i da prisustvuju predavanjima ili da se bar pojave na konsultacijama, radi dogovora o programu aktivnosti čijim će ostvarivanjem zaposleni studenti moći da steknu određeni broj predispitnih poena. Ukoliko zaposleni studenti ne pokažu interesovanje za ovakav vid saradnje, neće moći da steknu nijedan od maksimalnih 10 poena za predispitne aktivnosti.