Predavanje iz predmeta Hirurgija sa traumatologijom
Predavanja kod profesora doc. dr Bojana Nikolića iz predmeta Hirurgija sa traumatologijom održaće se u utorak, 27.09.2022. uživo na fakultetu.