Dana 3.3.2023. godine profesori i nastavnici Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija organizovali su i sproveli predavanje i radionicu za učenike završne godine Ekonomske škole „Stana Milanović“ iz Šapca.

Radionica 1

Profesor dr Duško Ranisavljević je održao predavanje na temu „Ulaganje u kriptovalute, štednju i berzu“ koje ima za cilj da edukuje učenike u domenu analize isplativosti i procene rizika ulaganja koja mogu realizovati kao fizička lica. Analizirana su tri načina ulaganja: ulaganje u kriptovalute, ulaganje u oročenu štednju kao i ulaganja na berzi. Ukazano je na prednosti i nedostatke svakog od navedenih ulaganja, a maturanti su aktivno učestvovali postavljajući pitanja i prezentujući svoja iskustva naročito kod ulaganje u kriptovalute. Svi učesnici su pokazali veliko interesovanje ali i respektabilan nivo predznanja za navedene teme.

Radionica 2

Učenici smera pravno-poslovni tehničar, učestvovali su u radionci „Poslovna komunikacija uslovljena kulturnim kontekstom“ koju je sprovela nastavnica Nataša Mirković. Radionica je  interaktivnog karaktera i za cilj ima da upozna učenike sa izazovima u komunikaciji koji se mogu javiti u internacionalnom poslovnom okruženju. Takođe, akcenat je stavljen na kulturnu osvešćenost kao značajan aspekt koji doprinosi uspešnom poslovanju. Učesnici su iskazali visok stepen zainteresovanosti i aktivno učestvovali u svim aktivnostima obuhvaćenim radionicom. Pored toga što su imali priliku da obogate svoja znanja, to su činili na neposredan i kokreativan način. Saradnja koju smo ostvarili je bila na zadovoljstvo svih uključenih strana – učenika,
njihovih nastavnika, predstavnika Fakulteta, te se radujemo budućim druženjima.

Radionica 3