U okviru nastavka saradnje sa fakultetom DHBW iz Ravensburga, Nemačka, profesor i prodekan našeg Fakulteta doc. dr Marko Marković boravio je u toku novembra i decembra 2018. godine na ovoj partnerskoj instituciji.

2018-11-08 11.50.51 (1)

Na ovom Fakultetu, profesor Marković od ove godine nemačkim studentima III godine studijskog programa Poslovna informatika drži obavezni predmet Razvoj distribuiranih sistema.

U okviru 66 časova nastave, 70 studenata (u dve grupe) imali su priliku da se upoznaju sa konceptima savremenih distribuiranih sistema, načinima komunikacije između savremenih aplikacija koje rade na više fizički razdvojenih lokacija uz očuvanje bezbednosti podataka pomoću tehnika replikacije i particionisanja, a imali su priliku i da kroz dosta praktičnih projekata razvijaju elemente realnih distribuiranih sistema koji se koriste u praksi.

2018-11-08 11.48.59 (1)

Nakon odslušane nastave, studenti su već krajem decembra imali prvi ispitni rok u okviru koga su polagali ovaj predmet.

Naredni korak saradnje našeg Fakulteta sa DHBW Ravensburg jeste i predstojeća poseta profesora Stephana Daurera, rukovodioca departmana za Poslovnu informatiku, koji će tom prilikom održati i nekoliko stručnih predavanja našim studentima informatike.

2018-11-08 11.48.59 (1)

2018-11-09 10.25.42 (1)

2018-11-10 13.05.44 (1)

2018-11-09 10.25.04 (1)