Predavanja iz Rimskog prava i Pravne istorije koja bi, po rasporedu, trebalo da se održe u utorak 14. aprila, održaće se u petak 17. aprila, s početkom u 10,30 časova.