U okviru saradnje Fakulteta sa srednjim školama u Valjevu i Lajkovcu, u toku je niz radionica i stručnih predavanja za maturante srednjih škola.
Tokom prethodne i narednih nedelja učenici završnih razreda srednjih škola imali su priliku da steknu nova znanja na teme frilensinga, pokretanja onlajn prodavnica, veštačke inteligencije, robotike, marketinga, razvoja karijere i poslovne komunikacije.

Saradnja sa školama u narednom periodu nastavlja se kroz organizaciju radionica na našem Fakultetu.

Zahvaljujemo se upravama škola i profesorima na pomoći u organizaciji predavanja, a učenicima na pažnji i interesovanju za ove aktuelne teme.

Održana predavanja i radionice

4. decembar 2023.

Na radionici Komunikacija i razvoj karijere ugostili smo učenike Tehničke škole Valjevo. Radionicu je održala doc. dr Jelena Kaljević i ovo je prva u nizu radionica namenjenih maturantima srednjih škola.

1. Kominikacija Tehnička 1 (1)
1. Kominikacija Tehnička 2 (1)

5. decembar 2023.

Održana radionica Programiranje uz pomoć LEGO Mindstorms kompleta za maturante Poljoprivredne škole sa domom učenika „Valjevo“.
Počeli smo najpre upoznavanjem sa ovim edukativnim setovima, pa nastavili sa sklapanjem unapred osmišljenih modela robota, nakon čega su ih učenici uz pomoć softvera programirali zadajući uputstva za njihovo kretanje i ponašanje.
Značajan je doprinos ovakvih nastavnih metoda obrazovanju jer podstiču kreativnost, logičko razmišljanje i timski rad, a aktivna uključenost učenika i posvećenost su bili ključni za uspeh radionice. To je i doprinelo tome da sva 4 tima do kraja uspešno izvrše definisane zadatke.
Tokom 3 školska časa koliko je trajala radionica, učenici su sticali veštine iz osnova programiranja, razvijali sposobnost rešavanja problema i unapređivali svoje veštine timskog rada neophodnog da bi se sklopili neki kompleksniji modeli.
Učenike su kroz ovu radionicu vodili prof. dr Katarina Marković, asistenti Tatjana Gligorić i Aleksandar Nenadović pružajući im podršku u svim fazama izgradnje i programiranja robota.
2. LEGO Poljoprivredna 1 (1)
2. LEGO Poljoprivredna 2 (1)

7. decembar 2023.

Održana radionica maturantima Tehničke škole smera Mehatronika Kreiranje onlajn prodavnice uz pomoć WordPress alata.
Cilj radionice bio je da učenici savladaju osnove kreiranja sajta u WordPress-u, a zatim da ga pretvore u onlajn prodavnicu koristeći WooComerc dodatke.
Učenici su prošli kroz sledeće postupke:
– instaliranje i konfigurisanje WordPress-a na lokalnom serveru,
– instaliranje neophodnih dodataka,
– postavljanje logotipa,
– dizajniranje menija i
– dodavanje vidžeta.
Učenike su kroz radionicu vodili prof. dr Biljani Tesić i asistent Aleksandru Nenadoviću.
3. WP Tehnička 1 (1)
3. WP Tehnička 2 (1)

8. decembar 2023.

Održano predavanje Veštačka inteligencija – zanimljivosti i činjenice za maturante Srednje škole „17. septembar“ iz Lajkovca i maturante Tehničke škole Valjevo. Doc. dr Jelena Kaljević učenike je provela kroz svet veštačke inteligencije i upoznala sa zanimljivostima i činjenicama o primeni ove teme u obrazovanju.
4. Veštačka inteligencija 1 (1)
4. Veštačka inteligencija 2 (1)

8. i 11. decembar 2023.

Tokom ova dva dana održane su radionice posvećene WordPress alatu za kreiranje vebsajtova. Ovog puta, radionice su bile namenjene maturantima Srednje ekonomske škole „Valjevo“. Radionice su održali prof. dr Biljana Tešić i saradnik u nastavi, Aleksandar Nenadović.
5. WP Ekonomska 1
5. WP Ekonomska 2

11. decembar 2023.

Maturanti Srednje škole „17. septembar” iz Lajkovca učestvovali su na radionici Uvod u programski jezik Python. U svet programskog jezika Pajton uveli su ih prof. dr Marko Marković i saradnici u nastavi Aleksandar Nenadović i Aleksandar Arsenović.
Kroz praktične primere i zadatke zakoračili su u svet pisanja algoritama i programiranja pomoću jezika Pajton, upoznali osnovne strukture i pravila korišćenja.
Pajton je izuzetno popularan programski jezik koji omogućava pisanje efikasnih programa, uči se brže i lakše u odnosu na mnoge druge programske jezike i izuzetno je primenjiv u mnogim oblastima. Zbog toga je Pajton danas programski jezik sa kojim studenti na IT smeru na našem Fakultetu, kao i na mnogim drugim fakultetima u svetu, započinju učenje programiranja.
6. Python 1 (1)
6. Python 2 (1)

12. decembar 2023.

Dva odeljenja Tehničke škole Valjevo danas su nam bili gosti na predavanju Prediktivni marketing.
Učenici su se upoznali sa suštinom prediktivnog marketinga – tehnikama predviđanja potrošačkih potreba i ponašanja, pojmom prediktivne analitike, trendovima u analitici podataka i praktičnim primerima kako kompanije primenjuju ove tehnike – za predviđanje tražnje, odluka, načina i vremena kupovine.
Imali su priliku da čuju i na koji način primena veštačke inteligencije može pomoći u predviđanju i kreiranju personalizovanih iskustava koja mogu igrati ključnu ulogu u stvaranju dugoročnih odnosa sa potrošačima, ali i da razumeju moguće etičke dileme koje postoje kada je u pitanju korišćenje podataka o potrošačima.
Konačno, učenici su shvatili kakve sve pozitivne efekte na poslovanje i stvaranje dugoročnih odnosa može doneti upotreba prediktivnog marketinga.
Predavanje na temu marketinga zasnovanog na podacima održala je prof. dr Katarina Marković.
7. Prediktivni Tehnička 1 (1)
7. Prediktivni Tehnička 2

13. decembar 2023.

Maturanti Srednje škole „17. Septembar“ iz Lajkovca i Tehničke škole iz Valjeva učestvovali su na radionici Samostalni profesionalac: frilenser – izazov i prednosti.
Prof. dr Biljana Tešić je maturante uvela u svet frilensinga, otkrivajući izazove i prednosti samog zanimanja. Govorilo se o pojmu frilensinga, kako postati frilenser, kako kreirati kvalitetan frilens portfolio, kako i gde plasirati svoju ponudu, koje su nazastupljenije globalne online berze poslovanja odnosno sajtovi na kojima se nude poslovi i dr.
Navedene su glavne prednosti ali i nedostaci ovog vida poslovanja koje je sve više zastupljeno kod mladih i kod nas i u svetu.
Frilens poslovanje obuhvata različita zanimanja: novinare, programere, web dizajnere, prevodioce, likovne umetnike, pisce, fotografe, arhitekte, muzičare, grafičke dizajnere i brojne druge profesije. Ipak, najzastupljenija su zanimanja vezana za IT tehnologije. Uzimajući u obzir zainteresovanost IT stručnjaka za frilensing i prednosti istog, može se slobodno reći da je frilensing budućnost poslovanja u IT sektoru u Srbiji.
8. Frilens, LA i Tehnička 1
8. Frilens, LA i Tehnička 2

14. decembar 2023.

Još jedno predavanje na temu Prediktivnog marketinga ovoga puta održali smo za maturante Srednje ekonomske škole „Valjevo“.
Dva odeljenja učenika, Ekonomski tehničar i Službenik u bankarstvu i osiguranju, upoznali su se sa tehnikama koje se koriste za predviđanje potreba i ponašanja potrošača, sa pojmom prediktivne analitike, trendovima u analitici podataka i načinima na koje kompanije primenjuju ove tehnike – radi kreiranja personalizovanih iskustava koja mogu igrati ključnu ulogu u stvaranju dugoročnih odnosa sa potrošačima. Predavanje je održala prof. dr Katarina Marković.
9. Prediktivni Ekonomska 1 (1)
9. Prediktivni Ekonomska 2 (1)

14. decembar 2023.

Maturanti Tehničke škole Valjevo učestvovali su na radionici Stilovi poslovne komunikacije koju je održala Sonja Urošević, profesorka nemačkog jezika.
Nakon što su simulirali pozdravne rituale pripadnika različitih naroda i razmenili ideje o mogućem značenju pojma komunikacija, došli su do zaključka da stilovi poslovne komunikacije zavise od poslovne kulture uopšte, ali i od potreba i namera pojedinaca i organizacija. Razmotrili su stilove poslovne komunikacije i identifikovali situacije koje ih karakterišu.
Zahvaljujemo učenicima na aktivnom učešću, a njihovim profesorkama Zvezdani Cvetanović i Neli Đukić na ljubaznoj podršci.
10. Stilovi komunikacije Tehnička 1 (1)
10. Stilovi komunikacije Tehnička 2 (1)

18. decembar 2023.

Na radionici Programiranje uz pomoć LEGO Mindstorms kompleta ugostili smo zainteresovane maturante Tehničke škole Valjevo.
Počeli smo najpre upoznavanjem sa ovim edukativnim setovima, pa nastavili sa sklapanjem unapred osmišljenih modela robota, nakon čega su ih učenici uz pomoć softvera programirali zadajući uputstva za njihovo kretanje i ponašanje.
U drugom selu radionice, upoznali su se sa načinom funkcionisanja senzora i elektromotora. Učenici su sticali veštine iz osnova programiranja, razvijali sposobnost rešavanja problema i unapređivali svoje veštine timskog rada neophodnog da bi se sklopili neki kompleksniji modeli.
Učenike su kroz ovu radionicu vodili prof. dr Marko Marković, asistenti Tatjana Gligorić i Aleksandar Nenadović pružajući im podršku u svim fazama izgradnje i programiranja robota.
Za svesrdnu pomoć u realizaciji ove, ali svih prethodnih radionica za učenike Tehničke škole, zahvaljujemo se profesorima Zvezdani Cvetanović i Micku Lepojeviću.
11. LEGO Tehnička 1
11. LEGO Tehnička 2

21. decembar 2023.

Danas smo na dva predavanja ugostili maturante IV1 odeljenja iz Srednje škole Mionica.
Prvo predavanje na temu Komunikacija i razvoj karijere sa posebnim naglaskom na verbalnu i neverbalnu komunikaciju, održala je doc. dr Jelena Kaljević. Učenici su se upoznali sa važnošću konstantnog praćenja promena koje se dešavaju na tržištu rada i veštinama kako da svoju karijeru oblikuju prema sposobnostima i postavljenim ciljevima.
Drugo predavanje na temu Učenici kao akteri bezbedne školske klime maturantima je održao saradnik u nastavi, Nikola Savić.
Zahvaljujemo se učenicima na pažnji, a profesorkama Mariji Milinović i Ivani Milovanović na divnom druženju!
12. Mionica 1
12. Mionica 2

21. decembar 2023.

Još jedno predavanje na temu Prediktivnog marketinga ovoga puta održali smo za maturante Srednje ekonomske škole „Valjevo“.
Dva odeljenja učenika – Turistički tehničar i Ekonomski tehničar, upoznali su se sa tehnikama koje se koriste za predviđanje potreba i ponašanja potrošača, sa pojmom prediktivne analitike i načinima na koje kompanije primenjuju ove tehnike za kreiranje personalizovanih iskustava u cilju stvaranju dugoročnih odnosa sa potrošačima. Predavanje je održala prof. dr Katarina Marković.
13. Prediktivni Ekonomska 1
13. Prediktivni Ekonomska 2