Dr Ivana Đenadić stekla je zvanje subspecijaliste onkologije 17.11.2022. godine, odbranom subspecijalističkog rada i tako postala prvi subspecijalista u ovoj oblasti u Kolubarskom okrugu.
Subspecijalistički rad odbranila je na temu ‘’Efikasnost i podnošljivost adjuvantnog lečenja fluoropirimidinima pacijenata operisanih u III stadijumu karcinoma kolona, u O.B. Valjevo u periodu od 2012-2016 godine’’, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred komisijom koju su činili: Prof. dr Marina Nikitović – predsednik komisije, Doc. dr Srđan Nikolić – član komisije i VNS dr sci. med. Davorin Radosavljević – mentor, član komisije.

Dr Ivana Đenadić, subspecijalizacija 1

Dr Ivana Đenadić rodjena je 28. avgusta 1975. godine u Valjevu. Nakon završene Valjevske gimnazije upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994. godine, a diplomirala 2001. godine. Od 2001. godine zaposlena je u Opštoj bolnici u Valjevu.

Specijalističke studije iz oblasti interne medicine upisala je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 2010. godine stekla je zvanje specijaliste interne medicine. 2010. godine bila je na edukaciji u Americi u okviru projekta USAID u oblasti palijativnog zbrinjavanja, hospisa i službe podrške pacijentima. Od 2012. do 2014. godine učestvovala je u projektu Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji” i stekla zvanje predavača iz oblasti palijativnog zbrinjavanja. Od 2013. do 2015. godine radila je i kao predavač u Medicinskoj školi Dr Miša Pantić u Valjevu. Od 2015. do 2019. godine obavljala je funkciju predsednice Podružnice Srpskog lekarskog društva u Valjevu.

Od 2018. godine angažovana je na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu kao klinički asistent.

Užu specijalizaciju iz oblasti onkologije upisala je 2019 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranila subspecijalistički ispit 2021. godine sa ocenom 10, dok je subspecijalistički rad odbranila 17.11.2022. godine i time stekla zvanje subspecijaliste onkologije.

Dr Ivana Đenadić, subspecijalizacija 2-11-27_20-59-33-778

Dr Ivana Đenadić, subspecijalizacija 3