Drugi kolokvijum iz predmeta Pravo intelektualne svojine (II godina), Obligaciono pravo (III godina), Međunarodno privatno i Građansko procesno pravo (IV godina) kod prof. dr Žakline Spalević će se održati u četvrtak, 18. maja u 10 časova u malom amfiteatru A2-44.