Prvi kolokvijum iz Pravne teorije za studente iz Šapca održaće se u četvrtak, 22. novembra, u 9 sati.