Prvi kolokvijum iz Pravne teorije biće ponovljen u utorak, 1. decembra 2015. godine, od 16,00 – 16,45 časova, učionica 41.