Popravni kolokvijum iz Pravne teorije održaće se u utorak, 17. januara u 9 sati, učionica 38.