Popravni 1. i 2. kolokvijum iz Pravne teorije održaće se u utorak, 12. januara, od 14 – 15.30 časova, učionica 41.