Drugi kolokvijum iz Pravne teorije održaće se u sredu, 30. decembra, od 15,00 – 15,45 časova.