Predavanje iz Pravne teorije će se održati u utorak, 22. decembra, od 9 – 12,30 časova, u velikom amfiteatru.