Drugi kolokvijum iz pravne istorije održaće se 2. juna u 13 časova (učionica 41).