Prvi kolokvijum iz Pravne istorije za studente u Šapcu održaće se 21. aprila 2018. godine u 13. sati.