1. Prvi kolokvijum iz Pravne istorije održaće se 10. aprila 2017. godine.
  2. Prvi kolokvijum iz Rimskog prava održaće se 13. aprila 2017. godine.  ispravka

I jedan i drugi kolokvijum počinju u 15 sati. Studenti imaju na raspolaganju 45 minuta.Kolokvijumi će se održati u računarskoj učionici.

Studenti treba da pogledaju na stranicama predmeta koji deo gradiva će biti obuhvaćen kolokvijumskim pitanjima.