Kolokvijum iz Pravne istorije održaće se 12. aprila u 8.15 sati, a iz Rimskog prava – 26. aprila u 8.15 sati. Kolokvijumi će se održati u učionici 41.