Osvrćući se na prošlu godinu i aktivnosti koje su je obeležile na studijskom programu Finansije i bankarstvo, prof. dr Zoran Jović, profesor Poslovnog fakulteta Valjevo, navodi učešće studenata na nekoliko konferencija i stručnih susreta, ali posebno izdvaja važnost praktičnog rada, kako u redovnoj nastavi, tako i kroz stručnu praksu i istraživačke radove.

DSC_8565 smanjena

Studenti programa Finansije i bankarstvo su tokom prošle godine uradili dva zanimljiva istraživanja. Poslednje je sprovedeno od oktobra do decembra, u okviru predmeta Finansijski posrednici, na temu „Mogućnosti za ulaganje novčanih sredstava za fizička lica u Srbiji“.

– Cilj istraživanja je bio da se prouče uslovi koji vladaju u bankarskom sektoru, sektoru životnog osiguranja, u oblasti penzionih i investicionih fondova i na domaćem tržištu kapitala, kako bi se prosečnom stanovniku dala preporuka u koju od ovih opcija je najbolje da uloži svoja sredstva. Urađena je i publikacija koja sadrži osnovne informacije o svakoj od ovih alternativa za ulaganje novčanih sredstava, pregled opštih uslova, kao i praktične savete za korišćenje usluga finansijskih institucija koje su predmet istraživanja. Prošle godine studenti su pisali i radove iz oblasti Evropske monetarne unije i međunarodnih finansija, a uradili smo i istraživanje na temu „Bankarska ponuda stambenih i keš kredita u Valjevu“, gde su tražili ponudu svih banaka i uporedili šta ko nudi, ko je najpovoljniji, za koga se treba opredeliti – kaže prof. dr Zoran Jović, profesor na našem fakultetu.

Finansije publikacija

Podsećajući se aktivosti koje su obeležile prošlu godinu, profesor Jović naglašava da je održano niz korisnih predavanja za studente na kojima su mogli čuti dosta praktičnih iskustava, a i sami su učestvovali na konferencijama i stručnim susretima poput FINIZ-a, Dunavskog biznis foruma, Prolećnoj školi ekonomije, preduzetništva i menadžmenta na Divčibarama, Danu marketinga, na kome su ove godine zauzeli prvo mesto, itd. Prošle godine je u organizaciji Grada Valjeva u hotelu „Grand“ održana međunarodna konferencija na temu privlačenja industrijskih investicija i reindustrijalizacije, na kojoj je prof. dr Zoran Jović govorio na temu „Održiva stopa rasta privrednih subjekata u Valjevu“. Naši profesori su održali i niz predavanja za profesionalce koji se bave ovom oblašću. Kada je u pitanju rad sa studentima i ovde je praksa od presudnog značaja.

IMG_0053

– U saradnji sa bankama, osiguravajućim društvima, preduzetnicima, lokalnom samoupravom, realizujemo program obavezne stručne prakse, nakon čega se organizuje predstavljanje savladanih tema od strane studenata. Za naš fakultet je specifično to što u okviru jednog od predmeta osposobljavamo studente da potpuno ovladaju znanjima za obavljanje brokersko-dilerskih poslova, ne dajemo im licencu jer je za to ovlašćena nadležna državna institucija, ali im pružamo praktična znanja. Kao zanimljivost moram izdvojiti i takmičenje studenata iz „Moneture“. To je edukativna društvena igra, razvijena od strane Narodne banke Srbije, koja služi za unapređenje edukacije iz oblasti bankarstva, monetarne i kreditne politike i makroekonomije – rekao je prof. dr Zoran Jović i za 2016. najavio da će za studente biti organizovana poseta Berzi i Narodnoj banci Srbije.

Finiz2015-156

Još jednom je naglasio da je u radu sa studentima najvažnije pružiti im što više praktičnih saznanja i poručio: – Sreća je što većina naših profesora nisu čisti teoretičari, već su došli iz prakse, tako da nam je zadovoljstvo da to znanje prenesemo. Sigurni smo da će na svim konkursima gde je slobodna trka naši studenti biti među prvima, jer ako neko hoće spremnog studenta naći će ga ovde. Dosta je dobrih kadrova izašlo odavde i zaposlilo se u renomiranim firmama, bankama, institucijama. Poruka za studente je da trebaju opredeliti svoj uži cilj, pošto je ovo široka oblast, i da ukoliko 90 odsto svoje energije usmere ka onome što su odabrali, uče samostalno i više nego što se od njih traži u toj oblasti, uspeh im je zagarantovan.