Praktični deo ispita iz Urgentne medicine, Reanimatologije i Intenzivne zdravstvene nege održaće se 04.04.2019. god. u 14h kod prof. Jasne Petrović na Kardiologiji, a usmeni 08.04.2019.god. u 15h u Ru 32 .