Pozivaju se studenti da u ponedeljak, 26.11.2018. u 10h u S 41, prisustvuju prezentaciji Osiguravajućeg društva DDOR Novi Sad, kada će njihov regionalni menadžer za životna osiguranja Draško Jović, pored kratke prezentacije osiguravajućeg društva i osiguravajućih proizvoda koje DDOR ima u ponudi, prezentovati i otvorene pozicije za agente osiguranja.

Studentima će detaljno biti prezentovana pozicija agenta osiguranja, a zainteresovani studenti mogu odmah dobiti instrukcije za apliciranje za zaposlenje.