Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo će se održati 21.12.2015. u 11 sati.