Ispiti iz predmeta Pravo, Porodično i nasledno pravo, Radno pravo, Obligaciono pravo, Pravo sa osnovima prava EU neće se održati 22.09.2015. u 11 sati već će biti održani 23.09.2015. u 11 sati.