Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo će se održati u utorak 20.12.2016. u 11 sati.