Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo će se održati 15.11.2016. u 12 sati.