Obaveštavaju se studenti da će se Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo održati dana 16.11.2015. godine sa početkom u 11 sati.