Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum je imao zadovoljstvo i čast da ugosti prof. dr Roba Dejvidsona u utorak 25.02.2020. godine, odmah nakon njegovog gostovanja na 42. Sajmu turizma u Beogradu.

Prof. dr Rob Dejvidson iz Velike Britanije je generalni direktor MICE Knowledge, konsultantske kuće specijalizovane za usluge istraživanja i edukacije u industriji događaja, o čemu je napisao sedam knjiga. Na IBTM WORLD sajmu turizma u Barseloni 2017. godine mu je dodeljena nagrada za životno delo. Preko 15 godina akademske karijere je proveo kao profesor iz oblasti menadžmenta događaja, destinacijskog marketinga, poslovnog turizma na univerzitetima u Vestminster i Grinič u Londonu. Kao gostujući profesor sada predaje na pet evropskih univerziteta.

S obzirom na tradiciju koju naš fakultet neguje u pogledu obrazovanja mladih stručnjaka iz oblasti turizma, kao i na to da organizuje brojne događaje za svoje studente i za javnost, saradnja sa dr Dejvidsonom može značajno da doprinese povećanju kvaliteta organizovanih događaja u našem gradu i kvaliteta obrazovnog iskustva koje pružamo našim studentima.

Prilikom svog boravka dr Dejvidson je održao sastanak sa profesorima našeg fakulteta sa ciljem da sa njima podeli svoju stručnost i iskustvo kako bi se kvalitet naučnih, akademskih i događaja za opštu javnost koje organizujemo modernizovao. Među trendovima koje treba pratiti i usvojiti u oblasti kongresnog turizma i industrije razgovaralo se o sledećim:

  • ograničena dužina prezentacija govornika,
  • rad u malim grupama,
  • omogućavanje prilika da se prepoznaju i povežu ljudi iz istih oblasti i interesovanja,
  • upotreba savremenih tehnoloških rešenja (posebno specijalizovanih aplikacija),
  • obavezna primena principa održivosti,
  • festivalizacija događaja.

Svi ovi trendovi odgovaraju potrebama savremenih posetilaca i učesnika na takvim događajima, pri čemu je presudno odrediti tačan profil posetilaca i njihovih preferencija sa akcentom na izražene razlike između mlađih generacija (Y i Z) i onih koje su im prethodile.

Nakon predavanja dr Dejvidson je održao i konferenciju za medije tokom koje je istakao da Valjevo može sebe da učini konkurentnijom turističkom destinacijom i kroz kongresni turizam. Razlog za to je što Valjevo kao destinacija ima šta da ponudi i van kongresnog turizma, te bi moglo da učesnike događaja privuče i da ga posete u slobodno vreme sa prijateljima i porodicom.

Radujemo se nastavku saradnje i pokretanju raznih aktivnosti o kojima smo razgovarali sa profesorom Dejvidsonom.

Singidunum Rob Davidson