Predstavnici Fakulteta zdravstvenih nauka Univerziteta Maribor bili su u dvodnevnoj poseti Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum, 10. i 11. marta. Gosti našeg fakulteta bili su prof. dr Majda Pajnkihar, dekan, prof. dr Sonja Šostar Turk, prodekan za postdiplomske studije, prof. dr Gregor Štiglic, prodekan za istraživanje i njihova saradnica Simona Novak.

DSC_7953 smanjena

Prof. dr Majda Pajnkihar i prof. dr Sonja Šostar Turk

DSC_7977 smanjena

Prof. dr Sonja Šostar Turk, prof. dr Gregor Štiglic i Simona Novak

Razgovaralo se o unapređivanju saradnje u okviru novog studijskog programa koji će biti realizovan na Poslovnom fakultetu Valjevo iz oblasti sestrinstva i zdravstvene nege. Tim povodom je održana i konferencija za novinare.

„Poslovni fakultet Valjevo pokreće obrazovanje u zdravstvenoj struci. Poslednjih dvanaest meseci intenzivno radimo na tome i nadamo se da počinjemo sa obrazovanjem prvo osnovnih akademskih studija, za sticanje zvanja „diplomirana medicinska sestra“, a sa našim gostima iz Univerziteta Maribor dogovaramo master studijski program koji bi bio realizovan ovde. Moram da naglasim i to da u Valjevu imamo jedan dragocen kapital, a to su lekari specijalisti koji su doktorirali na medicinskom fakultetu, tako da za početak imamo odličnu nastavnu bazu, uz veliki broj gostujućih profesora, sa Univerziteta Maribor, iz Irske, Nemačke, Holandije, Mađarske. Meni je zadovoljstvo što naši profesori iz Valjeva imaju sjajne reference, i to je ona kockica o kojoj mi Valjevci moramo uvek da vodimo računa“, rekla je prof. dr Olivera Nikolić, dekan Poslovnog fakulteta Valjevo.

smanjena

Novinarima su se obratile i prof. dr Majda Pajnkihar i prof. dr Sonja Šostar Turk koje su predstavile svoj fakultet i studijske programe. „Naš fakultet je u Sloveniji prvi fakultet za zdravstvene studije. Prvi smo počeli i sa magistarskim studijskim programima. Do sada imamo jako dobra iskustva i fokusirani smo na visok kvalitet i internacionalizaciju u edukaciji i istraživanju, naš cilj je interdisciplinarno izdvajanje studijskih programa, kakvo će, nadam se, biti ovde u Valjevu“, poručila je prof. dr Majda Pajnkihar, dok je prof. dr Sonja Šostar Turk, govoreći o postdiplomskim studijama najavila pokretanje prvih doktorskih studija iz ove oblasti u Sloveniji.

DSC_8014 smanjena

Poslovni fakultet Valjevo će biti treća ustanova u Srbiji koja će budućim studentima ponuditi akademske studije iz oblasti sestrinstva i zdravstvene nege. Uz doc. dr Zorana Jokića, rukovodioca Departmana za poslove u zdravstvu i prof. dr Branku Stamatović Gajić, koja je od ranije uključena u nastavu na našem fakultetu, predavači na novom studijskom programu će biti i doc. dr Marija Mladenović, doc. dr Branka Miholjčić, doc. dr Tomislav Gajić i još dvanaest lekara u zvanju stručnih saradnika.

DSC_7976 smanjena

Doc. dr Zoran Jokić je naglasio da je jako važno što se Departman za poslove u zdravstvu formira pod krovom Poslovnog fakulteta iz više razloga, a jedan od njih je: „Privilegija što taj Departman odmah na početku može da se nasloni i crpi sva znanja i resurse ljudske i stručne Poslovnog fakulteta koji već godinama postoji i to na visokom standardu, što svake godine potvrđuje i Agencija za akreditaciju privatnih i državnih visokih škola i fakulteta. S obzirom na to da je medicina danas multidisciplinarna, da je stanovništvo sve starije, da se medicinska tehnologija veoma usložnjava, da se pojavljuju nove hronične nezarazne bolesti i već anticipirajući buduće vreme koje dolazi, prepoznajući da Evropa i Amerika odavno imaju fakultete za sestre, važno je formiranje ovog Departmana. Ako pričamo još o nekoj privilegiji zašto baš u ovom gradu može da se razvija zdravstvo, pored svih resursa koje Valjevo ima, dobrom okolinom, vazduhom i rekama, pruža se mogućnost mladima, upravo zbog sadržaja koji ovaj fakultet ima, da dobiju novu vrstu znanja, novi kvalitet, koji im takođe omogućava da kroz školovanje počnu da razmišljaju i na tržišnom nivou“.

DSC_8015 smanjena

Doc. dr Ivana Damnjanović, Aleksandar Maravić, doc. dr Zoran Jokić

Upravo je zbog toga važno mladima ponuditi adekvatno obrazovanje. Poslovni fakultet Valjevo je saradnju uspostavio i sa srednjom Medicinskom školom „Dr Miša Pantić“ u Valjevu. „Meni je kao rukovodiocu velika čast i neizmerno zadovoljstvo da smo prepoznati kao jedna kvalitetna baza koja daje veoma dobre, možda i vrhunske rezultate na nivou srednjih škola. Drago mi je što smo posle duge priče o potrebi da se nadoveže školovanje i stručno usavršavanje učenika i zaposlenih u Medicinskoj školi, u Poslovnom fakultetu Valjevo našli partnera koji je razumeo takvu potrebu i da smo napravili jednu veoma kvalitetnu saradnju, tako da je i moja misija kao rukovodioca na neki način u ovom momentu ispunjena“, kazao je novinarima Aleksandar Maravić, direktor Medicinske škole.

Novim studijskim programom iz oblasti sestrinstva i zdravstvene nege na Poslovnom fakultetu Valjevo, nadograđuje se ranije započeta inicijativa za razvojem studijskih programa posvećenih zdravlju, ne samo sa medicinskog, već i aspekta turizma.

DSC_8017 smanjena

Doc. dr Ivana Damnjanović, Aleksandar Maravić, doc. dr Zoran Jokić

„Interdisciplinarnost i multidisciplinarnost naših studijskih programa je fokus našeg fakulteta već duže vreme i kao primer mogu navesti upravo našu posvećenost razvoju turizma i zdravlja. Već četiri godine taj predmet je za sve studente obavezan na našem Departmanu za turizam i hotelijerstvo, a od pre dve godine imamo čitavu studijsku opciju na osnovnim, pa zatim i na master studijama za sve one koji studiraju oblast turizma, ali žele da se dalje usavršavaju u specifičnoj oblasti turizma i zdravlja. Tu izučavamo ono što je bitno za naš kraj, ali i celu zemlju, jer imamo velike potencijale za razvoj zdravstvenog turizma, koji ne podrazumeva samo medicinski, već i velnes, odnosno rekreativni i spa turizam i to je nešto što je danas globalni trend gde se svi prihodi u turizmu izjednačavaju sa prihodima koji dolaze iz zdravstvenog turizma“, objasnila je doc. dr Ivana Damnjanović, rukovodilac Departmana za međunarodnu saradnju, koja je navela i niz realizovanih i projekata koji su u toku ili se planiraju u okviru međunarodne saradnje sa nizom partnera.

U okviru dvodnevnog boravka kolege iz Maribora su posetile Opštu bolnicu Valjevo i Polikliniku Jokić, koje će biti deo nastavnih baza našeg fakulteta u realizaciji studijskog programa iz oblasti sestrinstva i zdravstvene nege. Sumirajući utiske nakon posete Valjevu, gosti su izrazili veliko zadovoljstvo i zahvalnost, ističući izuzetnu ljubaznost i gostoprimljivost Valjevaca.

Više fotografija dvodnevne posete možete pogledati u fakultetskoj Galeriji fotografija.

DSC_7947 smanjena