Drugi kolokvijum iz predmeta Porodično i nasledno pravo će se održati u petak 26.12.2014. godine u 11 sati.