Popravni kolokvijumi iz predmeta Poresko pravo će se realizovati u ponedeljak 06.06.2016. godine sa početkom u 13 sati.