Prvi kolokvijum iz predmeta Poresko pravo će se održati u ponedeljak 11.04.2016. godine sa početkom u 11 sati.